Archive for 31 mayo, 2011

Acta del 31 de maig a les 19’30h

Es llegeix l’acta d’ahir.

Ordre del dia:

S’ha anat a parlar amb els veïns i proposen que comuniquem amb el defensor del poble per a presentar les nostres denúncies i que emprenem accions a nivell legal. Parlen no tant d’aquesta acamapada sinó de les acampades a nivell estatal. Però el defensor del poble actua un cop el judici ha acabat.

Calendari per a quedar-se a dormir i, d’aquesta manera, poguer fer rotacions. Na Vicki se’n encarrega de fer la llista de voluntaris. S’aprova.

Es llegeix la carta al Tribunal de La Haya escrita per un dels indignats de l’assemblea que s’ofereix a enviar-la en nom de l’assemblea si es consensua. Es consensua.

Dimarts al matí davant La Caixa de l’Esplanada: duur caixes de cartró amb forma de cases al banc, per a denunciar els abusos especulatius bancaris i el tracte envers els hipotecats que no poden pagar les hipoteques. Es consensua.

Es proposa fer follets o cartells informatius de la situació d’aquells a qui el banc embarga la casa.

I es demana que els que participem en l’acció ens informem sobre el tema (per exemple, a www.afectadosporlahipoteca.com)

Objectius de l’acampada. Queda pel debat de després de l’assemblea.

Comissió artística:

Aquest divendres a les 18 h ó 19 h es proposa fer teatre-forum sobre la feina. Hi haura una escenificació entre un treballador i el símbol del sistema capitalista (papa capitalista) amb un jocker que para la perfomance per a fer participar a la gent. Seran tres escenes: 1er el treballador pateix abusos laborals. 2a el treballador està a punt de perdre la feina. 3a el treballador ha estat despatxat. S’aprova.

Dissabte al matí es programen activitats però demà es concretarà. (zona blava, encadenats a la casa i al bidó de benzina, segell de demandant de feina, 902. Es demanen voluntaris). Es proposa que es filmin. Tornarà a passar per assemblea més concretat.

La setmana que ve, dissapte, tocarà Gaiamá. S’ha de concretar.

Representar una obra de teatre sobre el comerç just. Es tornarà a passar per l’assemblea per a concretar.

Comissió de comunicació:

S’està fent el tercer comunicat per demanar la dimisió de Felip Puig.

És possible que vingui Arcadi Oliveres. S’ha de concretar.

A les 18 h xerrada sobre la banca ètica a càrrec del delegat de Caixa Colonya.

Comissió de difusió:

Anar a les associacions de veïns a informar i parlar. A Sant Lluís que no hi ha associació s’està parlant amb l’Ajuntament per a fer una xerrada. Ja estava aprovat.

Comissió de gestió:

Voluntaris per a arreglar el para-vent.

 

Precs i propostes:

Tenim el telèfon per parlar amb la Ser.

A la revista útil apareixen els 8 punts de Democracia Real Ya. Apareixerà també a la revista impresa. Al facebook es penja la programació de l’acampada.

La programació es posarà en cartells i s’enviarà per mail.

A l’Ajuntament d’ Es Mitjorn s’ha aprovat un projecte per a recuperar horts en desús i cedir-los a gent amb pocs recursos. A l’Ajuntament de Maó s’ha redactat també un projecte similar (demanen col·laboració). S’ha aprovat el projecte de fer horts escolars. Es proposa parlar amb les associacions de veïns d’aquest tema.

S’informa que als plens de l’Ajuntament es pot demanar torn de paraula (a tots no, al de Maó sí, al de Ciutadella no).

Es proposa fer el racó de l’intercanvi. Es proposa que organitzacions que ja ho fan s’apuntin. S’aprova.

Proposta: cercar informació sobre altres altres tipus de sistema polític o organitzatiu per a fer debats.

Hi ha una voluntaria per a cuidar el material i organitzar-lo. I vol fer una llista amb qui s’endur material i el retorna. I que es respecti el material dels nens.

Es demana col·laboració econòmica per a pagar la llum de Es padronet.

Es demana que els que acampin al matí recullin les tendes d’acampada.

 

Ordre del dia per demà:

L’objectiu de l’acampada.

Debatre si s’envia un representant a la reunió de coordinació de Madrid.

Propostes aprovades a l’assemblea que no han arribat a realitzar-se.

Acta de l’assemblea del dia 30 de maig de 2011. 19:30h

– Es llegeix l’acta de l’assemblea anterior.

Seguidament:

– Es llegeixen les recomanacions per a dur a terme l’assemblea amb la màxima efectivitat possible.

Es puntualitza que és imprescindible no sortir del tema que s’està tractant, si així fos, el moderador passarà al següent torn de paraula.

N’Olga recorda que si no hi ha consens no s’allargui el tema. El punt no consensuat es podrà debatre després en grups reduïts, o si la temàtica del punt es d’interès general, es proposarà pel debat comú del següent ordre del dia.

Amb aquestes puntualitzacions es consensuen les recomanacions a seguir durant l’assemblea.

– S’exposen les experiències de l’acampada:

– Comissió artística

S’han fet les pancartes per a decorar la plaça i després s’ha passat a fer cartells informatius de les activitats.

El dissabte es van dur a terme les activitats proposades però amb retràs horari.

– Comissió de comunicació

Les feines d’aquesta comissió han estat consensuar, informar, i fer els comunicats de premsa.

Al twiter, des facebook i al blog hi ha uns 800 seguidors.

Hem tingut contacte amb quasi totes les acampades de l’estat, inclús amb grècia i frança.

Na Maria proposa actualitzar el blog i posar-hi vídeos d’Arcadi Oliveres. Ella se’n fa càrrec.

En David explica que l’entrevista de radio balear ha estat interessant, i que aquest matí ha vingut la televisió, la ràdio i el diari Ultima Hora.

Avui s’ha publicat el segon comunicat de l’acampada.

N’Angel diu: que es important que es facin els debats a diari. Es recorda que hi ha la necessitat de xarrar.

– Comissió Ideològica

La primera ponència serà del director de la Caixa Colonya. Serà dimecres dia1 a les 18:00h.

Per aquest acte s’ha aconseguit la sala d’actes de la biblioteca municipal de Maó.

Comissió d’acció

Es proposa de col·lapsar una sucursal bancària amb capses de cartró simulant cases hipotecades.

Es consensua l’acció. Falta dia i hora.

– Comissió de difusió

Les Xerrades pels instituts podrien haver estat molt productives, però a part de l’artístic els altres ens han tancat les portes amb l’excusa de que ha de passar pel claustre.

S’ha de contactar amb les associacions de veïns i juvenils de tot caire.

Enfocar les xerrades a alumnes de batxillerat i de cicles formatius.

Imprimir més comunicats i traduir-los a més idiomes.

Na Leo i na Maite s’ofereixen a donar les xerrades si se’ls hi dona el treball de camp fet.

– Comissió de logística.

Adequar la carpa per al mal temps.

– Comissió de cuina

Ens hem posat tots com a bacons.

– Precs i suggeriments

– Es proposa informar sobre la quantia que es guanyen els bancs gràcies als pagaments amb targeta.

– Exigir a les institucions pertinents que es pugui prescindir de compte corrent per cobrar.

– Recordar als empresaris que la banca ètica és una opció per operar amb responsabilitat social.

– En Roberto recorda: que a part de la banca ètica, el significat de les caixes d’estalvi venia a significar el mateix, però la pressió capitalista dels bancs a abolit les seves funcions.

– Es proposa una apagada de telèfons mòbils a nivell nacional.

Es consensua l’acció. Falta decidir dia, durada, i, difondre.

– Un altra proposta és: escriure frases vàries en bitllets reals, perquè girin per diferents mans.

Es consensua l’acció. Tothom que vulgui ho pot posar en pràctica.

– Proposta: que de cada debat es tregui una breu conclusió i s’escrigui en un taulell informatiu.

– El debat de demà anirà sobre l’objectiu de l’acampada.

– Darrera proposta: Estructurar els grups de debat per temàtica, ideològic, medi ambient, injustícies socials… Intentar vincular la temàtica amb un dia i que variï el menys possible.

Es consensua que es desenvolupi així.

S’ha començat a desenvolupar el punt de Política i Societat.

– Ordre del dia 31 de maig de 2011

 

 

 

Acta de l’assemblea del 29 de maig a les 19’30h

Es llegeix l’acta d’ahir.

Comissió d’acció: Es recorda que de 12 a 13h es va a Ajuntament.

Comissió de comunicació:

Demà s’anirà a parlar amb radio balear. Si es tenen les preguntes es vindrà a la plaça abans per a debatre-les. S’aprova.

El recull de premsa que explicita manipulacions es llegeix.

Tenim l’enllaç del fiscal en cap de La Haya per enviar-li una carta. Es consensua enviar-se-la.

L’associació d’escoltes de Menorca recolza als Indignats.

Comissió artística:

Es demana més participació

Comissió coordinació:

Es demana que cada acampada faci un quadre conjunt. Després s’ajuntaran els quadres de totes les acampades i es donaran a una organització no lucrativa perquè tothom el pugui veure.

Que es faci recollida de firmes per recolzar a l’acampada de Barcelona en la seva recollida. No es consensua demanar firmes amb fotocòpies però està penjat al blog.

Es demana que el proper cap de setmana es faci una reunió estatal de coordinació.

Demà a les 12h reunió inter-assemblearia de coordinació per decidir si anem o no a la reunió del cap de setmana a Madrid i quins mitjans de comunicació oficials  (per nosaltres) fem servir entre les acampades. Proposem mail i skype. Es consensua. I altres punts.

Precs i suggeriments

Ahir es va proposar que el torn de precs i propostes vagi abans que el torn de les comissions i després de l’ordre del dia, però avui es consensua seguir amb l’ordre anterior: lectura d’acta, ordre del dia, comissions i debat.

Es proposa fer una comissió de guarderia per a que els no distreguin a la gent que fa l’assemblea, però no s’aprova.

Ahir va sorgir la proposta de fer tres cossos autònoms a l’assemblea: legislatiu, executiu i judicial i que s’aprovin les seves propostes per votació. Es va acordar debatre avui: -La proposta és fer un sistema democràtic en petit comitè seguint les mateixes regles que el sistema actual. Es parla de escollir persones per que representin aquests poders. No s’aprova. -Es rebat que hi altres prioritats. -S’argumenta que la democràcia no és igual a separació de poders sinó a poder del poble. -Es parla de potenciar les comissions abans que altres plantejaments a llarg termini. -S’aclareix que l’assemblea és el poder executiu.

Crear grups de discussió o de treball a banda de la comissió pera treballar temes que després passin a l’assemblea (es proposa que el lloc i hora de les reunions sigui conegut) i que tinguin un espai a l’assemblea. S’aprova.

Els 4 punts que es proposen des d”altres assemblees: Opinions sorgides en aquesta assemblea: Són massa poc ambiciosos. És necessari començar per algun lloc. Són prou ambiciosos si s’interpreten bé. Una cosa és el que demanam primer (en aquest cas els 4 punts si els aprovem) i l’altre és el que volem aconseguir o fins on volem arribar. Es proposa debatre els 4 punts a nivell insular mitjançant un grup de treball. Es demana acordar coses que uneixin a tots, amb els que tots hi puguem estar d’acord Es proposa fer cadascun un nombre determinat de propostes i posar-les a la bústia ideològica per a debatre-les i acordar els nostres punts

Es demana de nou respecte a totes les intervencions tot i que l’assemblea ha estat molt tranquil·la. Per a que no ho oblidem.

Es proposa fer una acció davant les oficines del diari Menorca en repulsa a les mentides informatives sobre el moviment.

Es proposa fer assemblees una per cada poble. Es consensua.

I es proposa anar a les associacions de veïns a invitar-los a l’assemblea i a informar-los del que fem. S’aprova. Difusió ho coordinarà i es necessiten voluntaris

S’han consensuat els 8 punts de que ha proposat Democracia Real Ya i pels que s’estan recollint firmes. Falta ampliar-los amb els nostres.

Les acampades proposen coordinar les comissions. S’aprova.

Es proposa fer un debat sobre models de vida alternativa.

Es llegeix una nota de premsa en repulsa a la violència policial i demanant la dimissió de Felip Puig consensuada per altres assemblees per a consensuar-la nosaltres. Es consensua.

 

Ordre del dia de demà

Explicar què hem fet aquesta setmana.

Debatre el primer punt dels 4.

S’hauran redactat les normes de l’assemblea i s’han de consensuar  amb l’assemblea.

diumenge, 29 de maig de 2011

Concentració a la plaça  Colon de Maó a les 18:00 coincidint i recolzant les concentracions convocades a tota Europa simultàniament.

Segons les últimes notícies de les xarxes socials respecte a aquesta convocatòria, serà seguida majoritàriament pels centenars de places espanyoles que secunden el moviment assembleari i la resta de ciutats europees que es comencen a plantejar les mateixes reivindicacions.

 

Acta assemblea 28 maig 19.30

– Lectura del acta anterior

– Es recorda la importància de la neteja i fer servir els cendrers

– Dimarts dia 31 a las 18,00h exposició i debat al voltant de la situació a Egipte

– Dimecres dia 1 de juny Conferència Banca Ètica a càrrec del director de  Caixa Colonya a la sala d’actes de la Biblioteca de Maó (pendent de confirmar)

– Es proposa denunciar al Tribunal de l’ Haya i a la Cort Penal. Es proposa Actuable. és per la recollida de firmes.

– La Comissió de Difusió esta fent una recollida de falses notícies

– Es proposa crear un organisme Autònom de la Assemblea amb els tres poders : polític, executiu i judicial per reivindicar els drets actuals (es deixa el debat obert per demà)

– Es proposa preguntar als veïns la seva opinió de la acampada (ho faran Beco, Jordan y Maite)

– S’ha preguntat als comerciants de la plaça i cap d’ells ha tingut queixa

– Dema diumenge a les 18,00h Concentració global europea.

Es proposa canviar l’ordre a les assemblees. Lectura de l’acta anterior, debat i assemblees.

Opinión: Indignada!

Es Diari de Menorca
29-may-2011

Naturalment em dirigeixo a títol personal per mostrar el meu rebuig a la notificació feta per ASCOME titllant d’imatge dolenta per al turisme la que ofereixen els acampats a la Plaça Colón de Maó, ja que perjudica els comerciants de la zona.Benvolgut Sr. Vicente Cajuso, sàpiga que aquesta demostració d’indignació col·lectiva sorgida a partir del 15 de maig, és alguna “cosa” que ni tan sols els que ens identifiquem ens hi sentim còmodes, però estic convençuda que cal ser-hi i no només ser-hi sinó també acceptar tot l’enrenou que comporta el moviment, i no només ser-hi sinó col·laborar amb aquesta “cosa” en construcció les persones que ja fa temps estem fartes de veure com els nostres drets en sanitat, educació, i tot el que representen drets de la ciutadania ja fa més d’una dècada que ens els estan furtant en nom d’una política neoliberal imposada no sabem –o sí que ho sabem– en benefici de què o de qui.

Benvingudes doncs siguin les acampades i les seves assemblees on democràticament es debaten alternatives que ens poden permetre somniar i desitjar una futura societat menys personalista i per tan més constructiva, estalonant en tot moment les accions necessàries per aconseguir els canvis que els acampats proposen, accions i fets que sortosament poc a poc ja s’estan estenent pel nostre continent.Sr. Vicente Cajuso, seria molt interessant que, des de l’associació que vostè representa fes una enquesta preguntant a tots el comerços de Maó, els associats i els no associats d’ASCOME, si estan d’acord amb la nota que vostè va fer pública als mitjans de comunicació de l’illa el dia 27 de maig.

Virgínia Ayuste Floriach
Es Castell

http://www.menorca.info/opinion/445480/cartas/lectores

Acta assemblea 27 de maig

Es llegeix un comunicat de premsa en resposta a les declaracions d’ASCOM i un comunicat en repulsa a la violència policial i als desallotjaments i en solidaritat amb el moviment.

No hi ha ordre del dia.

Es dóna pas a les comissions:

Comissió de cuina: Cuina demana menjar i col·laboració per a fer la paella de dissabte a les 14h..

Comissió artística: explica els tallers de dissabte i diumenge.

Comissió de comunicació: es parla dels desallotjaments i la violència policial.

Comissió legal: avisa que en cas de desallotjament podem demanar que ens portin l’ordenança per la qual ens desallotgen i presentar al·legacions. Ens poden imputar per desobediència o resistència Alhora de fer resistència pacífica hem d’agrupar-nos en grups de menys de 10 persones.

Comissió de difusió: vénen d’es Castell i diuen que han tingut molt bona acollida a la plaça i que han rebut molt de suport, i que pensen que s’unirà més gent al moviment

Propostes i precs

Un noi afirma haver anat a la delegació de govern per compte pròpia i que (quina sorpresa!) li han dit que volen que marxem. Molta gent dels que estem a l’assemblea estem totalment en desacord amb aquesta representació no consensuada i demanem que quan una acció ens hagi de representar a tots passi per assemblea.

Democracia Real Ya ha convocat una reunió estatal, si algú hi va a representar-nos, es demana que sigui consensuat en assemblea.

Es diu que l’important d’aquest moviment és que baixem a la plaça a debatre, més que no pas que arribem a acords concrets.

Es demana començar a decidir quines propostes prioritzem per treballar-hi i dur-les a terme.

Concretar pocs acords i perseguir-los

Es demana que ens auto-anomenem, però hi ha debat i no s’arriba a acord

S’afirma que el secretari del govern hauria d’estar aquí, fent de mediador.

Reforma electoral Falta saber que es demana: la mateixa persona proposa fer partits polítics que actuïn en bloc, com un partit únic. Aquesta idea crea molta discòrdia.

S’ explica el projecte de destrucció de la Patagònia per part de les hidroelèctriques,

S’expliquen les recents lluites a Portugal i es llegeix un manifest d’aquell moviment

Es llegeixen els 4 punts per debatre que surten de la Plaça del Sol

Es recorda la II República espanyola.

Es proposa debatre sobre transport aeri, però acaba en una conferència sobre l’associació de veïns de Menorca i el sistema electoral.

Ordre del dia per demà

començar a debatre els 4 punts que es proposen des de plaça del sol (crec que es va decidir això, no n’estic segura)

Concentració avui a les 19 hores a la plaça Colon

A les 19h s’han convocat concentracions a nivell nacional, en repulsa pels desallotjaments de Lleida i la violència policial a Barcelona, a totes les places on hi ha acampades o assemblees. Us esperem a la Plaça Colon. Cap acte de violència i cap coartació dels nostres drets sense resposta.

Acta assemblea 25 maig 19.30

Avui no hi ha ordre del dia.

Es llegeix el acta d’ahir i es dóna veu a les comissions.

Comissió artística:

S’exposa la programació de dissabte i es proposa canviar l’horari de l’assemblea. Finalment es decideix mantenir-la i canviar l’ordre de les activitats.

Dissabte paella popular: aprovat.

Es comença el taller d’escacs.

Comissió d’acció:

Visita als instituts feta. Només és possible a l’Escola d’Arts i Oficis. (A la resta d’instituts demanen projecte i es posposa a l’any que ve).

Visita al club de jubilats i no és possible fer xerrada.

Es fa concentració a les 12h del matí a l’Ajuntament i es demana continuïtat en l’acció (es recorda que és cada dia de 12h a 13h davant l’Ajuntament de Maó).

Comissió de comunicació:

Es demana col·laboració. S’ofereixen alguns voluntaris. Es demana participació telemàtica al blog, és obert. Es donen les contrasenyes i el nom d’usuari.

Es dóna pas al torn de precs i preguntes. Es proposa l’assistència als plens de l’Ajuntament de manera continuada. S’aprova.

Queda pendent d’esbrinar les dates en què se celebren els plens.

Es proposa divendres fer taller de samarretes reivindicatives. Cal demanar samarretes al blog i portar-les posades dissabte. S’aprova.

Es planteja si s’amplien els punts dels acords, què passarà amb les firmes recollides. En Domingo s’encarrega de preguntar-ho a l’acampada de Sol. De moment, se segueix recollint firmes.

Es proposen performances per abans de l’assemblea. Aprovat.

Es proposen performances per la concentració a l’Ajuntament. Aprovat.

Es retransmet en directe l’assemblea de Mercadal. Problemes amb l’àudio.

Acta de l’assemblea del 24 de maig a les 19’30h

Es llegeix l’acte del dia i es dóna veu a les comissions

Es dóna veu a les comissions:

Comissió d’acció:

Es proposa que el dia 30 de maig es treguin 155 euros del banc, amb consonància amb les altres assemblees. S’aprova.

Es suggereix que qui vulgui, després de treure aquests 155 euros, si és des de l’oficina, o 150 si és del caixer, tregui tots els diners del banc. Es proposa també que el dia 10 de cada mes, treure els diners que es reben d’ajudes o de l’atur.

Entrar al ple ordinari i al d’investidura de l’Ajuntament, callats i si es vol, amb cartells d’Indignats o de Democracia Real Ya. S’aprova

Es proposa anar cada dia, de 12 a 13h, davant la plaça de l’Ajuntament amb un diagrama amb la proporció de votants a cada partit polític i la de vots nuls, abstenció i vots en blanc (també un diagrama amb els resultats de Maó). I que aquests diagrames també es pengin a la plaça. S’aprova.

Fer cartes al lector pels diaris constantment

Han fet mes adhesius de “no funciona”

Comissió de difusió:

Volen fer més difusió amb el poble (s’aproven totes):

Visionar documentals curts (sobre la gestió dels espais públics per part dels ciutadans, per començar) als carres dels pobles per fer debats

Muntar accions a altres pobles, es demana que ho muntin els que visquin allà, s’ha d’omplir una llista amb els noms i el poble on es viu per a coordinar-nos.

Fer taules informatives als pobles

Demà hi ha assemblea a Mercadal, qui vulgui que hi vagi i qui vulgui que es quedi a la de Maó.

Comissió ideològica

Fer debats amb cinc minuts abans d’exposició si pot ser. Hi haurà una bústia de propostes (política, injustícies socials, etc). S’aprova.

Comissió de gent gran

Propostes: (s’aproven totes)

Anar al club de jubilats a demanar-los col·laboració. Que ens ensenyin el que ells fan

Posar taulells d’escacs a la plaça

Es demana a la gent gran de l’assemblea i se’ls anima per a fer xerrades

Demanar-los que ens ensenyin a fer coses o ens facin xerrades (bosses de paper pels nostres cartells, sabons, etc)

Comissió artística

La comunicació artística està preparant les performance que es van aprovar ahir, però mentre tant, hi ha un cartell per apuntar-se a fer activitats lliurement.

Comissió de comunicació

informació: llegeix el primer comunicat de premsa. S’aprova per ovació popular.

difusió: parlar amb mitjans alternatius.

Contactar amb cooperatives i associacions. Es demanen contactes

Hi ha un cartell per apuntar-se a fer activitats.

xarxes socials:

Comissió de coordinació:

Es proposa que es retransmeti l’assemblea de Mercadal per poder veure-la des de Maó

Precs i suggeriments:

No es sent a la gent que parla a l’assemblea, es demana fer us del megàfon o de micròfons però fins demà no tindrem taula de so.

Difondre més el dels 150 / 155 euros. Quan es vagi al banc que es digui en públic i dur un cartell que posi Indignat. I comunicar-ho a les altres acampades (comissió coordinació)

El dia 10 de cada mes, treure els diners, pels aturats i els que reben ajudes

Es proposa passar vídeos de les acampades. S’aprova

Posar més cendrers. Hi ha un voluntari

També filmar les nostres assemblees i activitats. S’aprova

Quan es tregui diners del banc demanar posar el concepte o firmar Indignat. S’aprova

Quan es parli amb la gent parlar amb plural per implicar-los

Si ve la premsa, a banda de les actes i els comunicats, es parla a títol personal i no es diu fins quan estarem acampats.

Intentar no delegar

Que cada comissió faci preguntes legals per a proposar a la comissió legal o cercar les respostes a la Xarxa

Hi ha un cartell d’activitats on tothom pot proposar i fer l’activitat o el debat. No cal que estigui consensuat. S’aprova.

Es demana col·laboració per portar menjar

A la nit no hi ha banys. S’omplirà la sol·licitud perquè l’Ajuntament en posi un i la gent que viu a prop ofereix la seva casa.

Centrar-nos amb els acords bàsics de “jóvenes sin futuro”: (demà es debatrà)

reforma de la llei electoral per garantir l’equitat del vot

democràcia participativa

control de comptes: intolerància a la corrupció i transparència governamental

separació real dels poders estatals (executiu, judicial, legislatiu i dels mitjans informatius)

Es llegeix el manifest de acampadabcn

 

Ordre del dia de demà:

Debatre si ens cenyim als 4 punts de ” jovenes sin futuro” o no, o fem el nostre manifest.