Acta de l’assemblea del 29 de maig a les 19’30h

Es llegeix l’acta d’ahir.

Comissió d’acció: Es recorda que de 12 a 13h es va a Ajuntament.

Comissió de comunicació:

Demà s’anirà a parlar amb radio balear. Si es tenen les preguntes es vindrà a la plaça abans per a debatre-les. S’aprova.

El recull de premsa que explicita manipulacions es llegeix.

Tenim l’enllaç del fiscal en cap de La Haya per enviar-li una carta. Es consensua enviar-se-la.

L’associació d’escoltes de Menorca recolza als Indignats.

Comissió artística:

Es demana més participació

Comissió coordinació:

Es demana que cada acampada faci un quadre conjunt. Després s’ajuntaran els quadres de totes les acampades i es donaran a una organització no lucrativa perquè tothom el pugui veure.

Que es faci recollida de firmes per recolzar a l’acampada de Barcelona en la seva recollida. No es consensua demanar firmes amb fotocòpies però està penjat al blog.

Es demana que el proper cap de setmana es faci una reunió estatal de coordinació.

Demà a les 12h reunió inter-assemblearia de coordinació per decidir si anem o no a la reunió del cap de setmana a Madrid i quins mitjans de comunicació oficials  (per nosaltres) fem servir entre les acampades. Proposem mail i skype. Es consensua. I altres punts.

Precs i suggeriments

Ahir es va proposar que el torn de precs i propostes vagi abans que el torn de les comissions i després de l’ordre del dia, però avui es consensua seguir amb l’ordre anterior: lectura d’acta, ordre del dia, comissions i debat.

Es proposa fer una comissió de guarderia per a que els no distreguin a la gent que fa l’assemblea, però no s’aprova.

Ahir va sorgir la proposta de fer tres cossos autònoms a l’assemblea: legislatiu, executiu i judicial i que s’aprovin les seves propostes per votació. Es va acordar debatre avui: -La proposta és fer un sistema democràtic en petit comitè seguint les mateixes regles que el sistema actual. Es parla de escollir persones per que representin aquests poders. No s’aprova. -Es rebat que hi altres prioritats. -S’argumenta que la democràcia no és igual a separació de poders sinó a poder del poble. -Es parla de potenciar les comissions abans que altres plantejaments a llarg termini. -S’aclareix que l’assemblea és el poder executiu.

Crear grups de discussió o de treball a banda de la comissió pera treballar temes que després passin a l’assemblea (es proposa que el lloc i hora de les reunions sigui conegut) i que tinguin un espai a l’assemblea. S’aprova.

Els 4 punts que es proposen des d”altres assemblees: Opinions sorgides en aquesta assemblea: Són massa poc ambiciosos. És necessari començar per algun lloc. Són prou ambiciosos si s’interpreten bé. Una cosa és el que demanam primer (en aquest cas els 4 punts si els aprovem) i l’altre és el que volem aconseguir o fins on volem arribar. Es proposa debatre els 4 punts a nivell insular mitjançant un grup de treball. Es demana acordar coses que uneixin a tots, amb els que tots hi puguem estar d’acord Es proposa fer cadascun un nombre determinat de propostes i posar-les a la bústia ideològica per a debatre-les i acordar els nostres punts

Es demana de nou respecte a totes les intervencions tot i que l’assemblea ha estat molt tranquil·la. Per a que no ho oblidem.

Es proposa fer una acció davant les oficines del diari Menorca en repulsa a les mentides informatives sobre el moviment.

Es proposa fer assemblees una per cada poble. Es consensua.

I es proposa anar a les associacions de veïns a invitar-los a l’assemblea i a informar-los del que fem. S’aprova. Difusió ho coordinarà i es necessiten voluntaris

S’han consensuat els 8 punts de que ha proposat Democracia Real Ya i pels que s’estan recollint firmes. Falta ampliar-los amb els nostres.

Les acampades proposen coordinar les comissions. S’aprova.

Es proposa fer un debat sobre models de vida alternativa.

Es llegeix una nota de premsa en repulsa a la violència policial i demanant la dimissió de Felip Puig consensuada per altres assemblees per a consensuar-la nosaltres. Es consensua.

 

Ordre del dia de demà

Explicar què hem fet aquesta setmana.

Debatre el primer punt dels 4.

S’hauran redactat les normes de l’assemblea i s’han de consensuar  amb l’assemblea.

One comment

  1. neus dice:

    m’agrada lo del debat sobre models de vida alternativa, avisau bé quan el faceu, a mi m’agradaria exposar la meva visió