Acta de l’assemblea del dia 30 de maig de 2011. 19:30h

– Es llegeix l’acta de l’assemblea anterior.

Seguidament:

– Es llegeixen les recomanacions per a dur a terme l’assemblea amb la màxima efectivitat possible.

Es puntualitza que és imprescindible no sortir del tema que s’està tractant, si així fos, el moderador passarà al següent torn de paraula.

N’Olga recorda que si no hi ha consens no s’allargui el tema. El punt no consensuat es podrà debatre després en grups reduïts, o si la temàtica del punt es d’interès general, es proposarà pel debat comú del següent ordre del dia.

Amb aquestes puntualitzacions es consensuen les recomanacions a seguir durant l’assemblea.

– S’exposen les experiències de l’acampada:

– Comissió artística

S’han fet les pancartes per a decorar la plaça i després s’ha passat a fer cartells informatius de les activitats.

El dissabte es van dur a terme les activitats proposades però amb retràs horari.

– Comissió de comunicació

Les feines d’aquesta comissió han estat consensuar, informar, i fer els comunicats de premsa.

Al twiter, des facebook i al blog hi ha uns 800 seguidors.

Hem tingut contacte amb quasi totes les acampades de l’estat, inclús amb grècia i frança.

Na Maria proposa actualitzar el blog i posar-hi vídeos d’Arcadi Oliveres. Ella se’n fa càrrec.

En David explica que l’entrevista de radio balear ha estat interessant, i que aquest matí ha vingut la televisió, la ràdio i el diari Ultima Hora.

Avui s’ha publicat el segon comunicat de l’acampada.

N’Angel diu: que es important que es facin els debats a diari. Es recorda que hi ha la necessitat de xarrar.

– Comissió Ideològica

La primera ponència serà del director de la Caixa Colonya. Serà dimecres dia1 a les 18:00h.

Per aquest acte s’ha aconseguit la sala d’actes de la biblioteca municipal de Maó.

Comissió d’acció

Es proposa de col·lapsar una sucursal bancària amb capses de cartró simulant cases hipotecades.

Es consensua l’acció. Falta dia i hora.

– Comissió de difusió

Les Xerrades pels instituts podrien haver estat molt productives, però a part de l’artístic els altres ens han tancat les portes amb l’excusa de que ha de passar pel claustre.

S’ha de contactar amb les associacions de veïns i juvenils de tot caire.

Enfocar les xerrades a alumnes de batxillerat i de cicles formatius.

Imprimir més comunicats i traduir-los a més idiomes.

Na Leo i na Maite s’ofereixen a donar les xerrades si se’ls hi dona el treball de camp fet.

– Comissió de logística.

Adequar la carpa per al mal temps.

– Comissió de cuina

Ens hem posat tots com a bacons.

– Precs i suggeriments

– Es proposa informar sobre la quantia que es guanyen els bancs gràcies als pagaments amb targeta.

– Exigir a les institucions pertinents que es pugui prescindir de compte corrent per cobrar.

– Recordar als empresaris que la banca ètica és una opció per operar amb responsabilitat social.

– En Roberto recorda: que a part de la banca ètica, el significat de les caixes d’estalvi venia a significar el mateix, però la pressió capitalista dels bancs a abolit les seves funcions.

– Es proposa una apagada de telèfons mòbils a nivell nacional.

Es consensua l’acció. Falta decidir dia, durada, i, difondre.

– Un altra proposta és: escriure frases vàries en bitllets reals, perquè girin per diferents mans.

Es consensua l’acció. Tothom que vulgui ho pot posar en pràctica.

– Proposta: que de cada debat es tregui una breu conclusió i s’escrigui en un taulell informatiu.

– El debat de demà anirà sobre l’objectiu de l’acampada.

– Darrera proposta: Estructurar els grups de debat per temàtica, ideològic, medi ambient, injustícies socials… Intentar vincular la temàtica amb un dia i que variï el menys possible.

Es consensua que es desenvolupi així.

S’ha començat a desenvolupar el punt de Política i Societat.

– Ordre del dia 31 de maig de 2011

 

 

 

Comments are closed.