Acta del 31 de maig a les 19’30h

Es llegeix l’acta d’ahir.

Ordre del dia:

S’ha anat a parlar amb els veïns i proposen que comuniquem amb el defensor del poble per a presentar les nostres denúncies i que emprenem accions a nivell legal. Parlen no tant d’aquesta acamapada sinó de les acampades a nivell estatal. Però el defensor del poble actua un cop el judici ha acabat.

Calendari per a quedar-se a dormir i, d’aquesta manera, poguer fer rotacions. Na Vicki se’n encarrega de fer la llista de voluntaris. S’aprova.

Es llegeix la carta al Tribunal de La Haya escrita per un dels indignats de l’assemblea que s’ofereix a enviar-la en nom de l’assemblea si es consensua. Es consensua.

Dimarts al matí davant La Caixa de l’Esplanada: duur caixes de cartró amb forma de cases al banc, per a denunciar els abusos especulatius bancaris i el tracte envers els hipotecats que no poden pagar les hipoteques. Es consensua.

Es proposa fer follets o cartells informatius de la situació d’aquells a qui el banc embarga la casa.

I es demana que els que participem en l’acció ens informem sobre el tema (per exemple, a www.afectadosporlahipoteca.com)

Objectius de l’acampada. Queda pel debat de després de l’assemblea.

Comissió artística:

Aquest divendres a les 18 h ó 19 h es proposa fer teatre-forum sobre la feina. Hi haura una escenificació entre un treballador i el símbol del sistema capitalista (papa capitalista) amb un jocker que para la perfomance per a fer participar a la gent. Seran tres escenes: 1er el treballador pateix abusos laborals. 2a el treballador està a punt de perdre la feina. 3a el treballador ha estat despatxat. S’aprova.

Dissabte al matí es programen activitats però demà es concretarà. (zona blava, encadenats a la casa i al bidó de benzina, segell de demandant de feina, 902. Es demanen voluntaris). Es proposa que es filmin. Tornarà a passar per assemblea més concretat.

La setmana que ve, dissapte, tocarà Gaiamá. S’ha de concretar.

Representar una obra de teatre sobre el comerç just. Es tornarà a passar per l’assemblea per a concretar.

Comissió de comunicació:

S’està fent el tercer comunicat per demanar la dimisió de Felip Puig.

És possible que vingui Arcadi Oliveres. S’ha de concretar.

A les 18 h xerrada sobre la banca ètica a càrrec del delegat de Caixa Colonya.

Comissió de difusió:

Anar a les associacions de veïns a informar i parlar. A Sant Lluís que no hi ha associació s’està parlant amb l’Ajuntament per a fer una xerrada. Ja estava aprovat.

Comissió de gestió:

Voluntaris per a arreglar el para-vent.

 

Precs i propostes:

Tenim el telèfon per parlar amb la Ser.

A la revista útil apareixen els 8 punts de Democracia Real Ya. Apareixerà també a la revista impresa. Al facebook es penja la programació de l’acampada.

La programació es posarà en cartells i s’enviarà per mail.

A l’Ajuntament d’ Es Mitjorn s’ha aprovat un projecte per a recuperar horts en desús i cedir-los a gent amb pocs recursos. A l’Ajuntament de Maó s’ha redactat també un projecte similar (demanen col·laboració). S’ha aprovat el projecte de fer horts escolars. Es proposa parlar amb les associacions de veïns d’aquest tema.

S’informa que als plens de l’Ajuntament es pot demanar torn de paraula (a tots no, al de Maó sí, al de Ciutadella no).

Es proposa fer el racó de l’intercanvi. Es proposa que organitzacions que ja ho fan s’apuntin. S’aprova.

Proposta: cercar informació sobre altres altres tipus de sistema polític o organitzatiu per a fer debats.

Hi ha una voluntaria per a cuidar el material i organitzar-lo. I vol fer una llista amb qui s’endur material i el retorna. I que es respecti el material dels nens.

Es demana col·laboració econòmica per a pagar la llum de Es padronet.

Es demana que els que acampin al matí recullin les tendes d’acampada.

 

Ordre del dia per demà:

L’objectiu de l’acampada.

Debatre si s’envia un representant a la reunió de coordinació de Madrid.

Propostes aprovades a l’assemblea que no han arribat a realitzar-se.

2 comments

  1. Anna Lo Parra dice:

    He creat un document informatiu per a l’acció de dimarts d’entregar les cases al banc. Us el deixo aquí.

    SOBRE LOS AFECTADOS POR LA HIPOTECA

    Escenario actual:

    Desde 2007 se han hecho efectivos alrededor de 275.000 desahucios en el estado, esta cifra podría implicar directamente casi a 1.000.000 de personas si sumamos familias, hij@s, personas mayores, etc. Y se esperan que llegue a la cifra de 500.000 entre 2011 y 2012.

    En la actual situación, personas y familias se están viendo obligadas a abandonar sus hogares por no poder hacer frente a las cuotas mensuales, por si esto no fuera bastante catástrofe, España es el único país de su entorno que tiene unas leyes que además hacen que las personas y familias permanezcan endeudadas prácticamente para el resto de sus vidas.

    Veamos porqué:

    – Antes de la crisis los bancos embargaban los hogares y estos salían a subasta, si los hogares eran adquiridos por algún comprador esto servia para cancelar en gran parte la deuda del hipotecado.

    – Con la crisis lo que ha pasado es que nadie compra estos pisos en subasta, y aquí es donde viene la trampa.

    – Cuando la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado. A esto hay que sumarle gastos judiciales, notariales, y por supuesto, los intereses bancarios, por lo que muchas veces el desahuciado queda prácticamente con la misma deuda y sin hogar. Y esta deuda no caduca nunca.

    Datos sobre los desahucios:

    En 2006, 17.622 peticiones de embargo ante los Juzgados

    En 2007, 25.943 peticiones ante los Juzgados (un 47,2% más que en 2006)
    En 2008, 58.686 peticiones de embargo ante los Juzgados.
    En 2009, 93.319 peticiones de embargo ante los Juzgados (un 59% más que en el año anterior).
    En 2010, 93.636 peticiones de embargo ante los Juzgados (a causa del colapso judicial)

    Posibles soluciones:

    Mientras los desahucios han crecido de manera exponencial, los privilegios de las entidades financieras no han hecho sino consolidarse.

    En un escenario así, la dación en pago debería ser vista como la justa consagración del derecho a comenzar de cero. Como una pequeña pieza, en realidad, de un programa más amplio orientado a proteger a las personas de los desalojos por razones económicas y a hacer del acceso seguro a una vivienda un auténtico derecho. De manera que, en los casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda quede liquidada, como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

    Otra medida para acabar con esta situación es la conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Que la administración fuerce a las entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas y renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria. A continuación, la administración compra la vivienda a precio de vivienda protegida de régimen general y el antiguo propietario puede permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiario de la misma.

    Enlaces de interés:

    http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/

    http://diagonalperiodico.net/Dacion-en-pago-una-solucion.html

    http://www.publico.es/dinero/378631/el-crecimiento-de-los-desahucios-se-frena-por-el-colapso-judicial

    http://blip.tv/quepo/endeudados-sobre-la-telara%C3%B1a-v-o-s-esp-completo-1950308

    http://www.youtube.com/watch?v=SgL2xXFstxw

  2. ramiro dice:

    Las medidas propuestas son justas y necesarias para que tantas personas (como he podido obsevar en los datos crecientes de afectados, que encima son acumulativos), puedan volver a sonrreir y disfrutar un poco de la vida.