Assemblea 15M – 14/12/12

Assisteixen: Miguel, Xan, Laia, Sara, Santi, Angela.

Ordre del dia:

  1. Local
  2. Accions nadalenques
  3. Xerrada a Alaior
  4. Proposta de creació d’una assemblea d’aturats

Es comença pel darrer punt de l’ordre.  S’exposa la idea de impulsar des del 15M la creació d’una assemblea d’aturats a Menorca. En Miguel explica que hi ha una persona vinculada al 15M que ha treballat sobre un projecte de creació d’una cooperativa d’aturats que podria oferir el seus serveis als ajuntaments.

Des d’un principi l’assemblea està d’acord en què el paper del 15M, per diverses raons,  només pot ser el d’impulsor i facilitador d’aquest projecte i que els actors d’aquest han d’ésser els mateixos implicats.

Per un moment sembla haver certa divergència sobre la finalitat d’aquest projecte. Si ha de servir perquè els aturats s’organitzin políticament o només  per crear una estructura que doni treball. Es conclou que les dues finalitats són complementàries, tant necessàries són l’articulació i la denúncia com proposar projectes concrets que permetin donar sortida a la necessitat de treballar.

Es decideix que s’ha d’anar treballant la idea encara que ja hi ha un acord en què s’hauria de convocar una primera reunió amb els interessats, on es pugui donar a conèixer el projecte i debatre sobre diferents vies d’acció.

També es senyalen algunes tasques a fer:  posar-se en contacte amb la persona que ha ideat el projecte, cercar o pensar en persones que pensem que poden estar interessades, anar a les portes de l’INEM per tal de fer una crida generalitzada i crear una plataforma al facebook. Respecte aquesta última acció, es decideix posar-li ja un nom per poder crear l’entrada. De moment, com que no sembla haver molta inspiració, es queda amb el nom d’ ASSEMBLEA D’ATURATS DE MENORCA.

Seguim amb el tema del local. Na Laia informa sobre les gestions fetes  per poder fer ús del local de l’associació Molí des Pla. Comenta que l’encarregat ha mostrat molts d’inconvenients perquè ens puguem reunir allà. Respecte al local de l’associació des Camí de ses Vinyes, en Santi també informa de la impossibilitat de reunir-nos en aquest degut a una coincidència  d’horaris. Per tant, l’única opció, de moment,  és la de reunir-se en el local del GOB, donat que ens ha fet l’oferta.

Sobre la nostra participació en la xerrada organitzada pel Forum Tercer Mil.leni a Alaior es comenta per part d’en Xan, qui ha de fer de portaveu, que qualsevol suggerència o comentari per al guió de la seva exposició que vulgui aportar algú, serà benvingut. També convida a l’assistència i la participació com a públic per tal de fer més interessant la xerrada.

Per acabar, en Santi ens informa de que des de la PAH s’ha creat una comissió encarregada de les accions nadalenques, una d’elles és la del simulacre de desallotjament del betlem, a la qual el 15M ja volia donar suport i l’altre és formar un grup cantor que sortirà a es Castell, Maó i Ciutadella a fer un concert de nadales alternatives.  També es decideix afegir-nos a aquesta acció i es suggereix ampliar el repertori de nadales, reunir alguns instruments i a ser possible músics per passar-nos-ho més bé.

Quant als “pots” s’acorda posar-se amb contacte amb n’Anna per demanar-li si es pot acabar la feina de disseny i que després es penjaran al blog perquè tothom que vulgui se’ls descarregui i n’imprimeixi per repartir entre les seves amistats, lloc de feina i també els dies que es surti a cantar al carrer.

A les 23,00h es dona per acabada l’assemblea.

Comments are closed.