Archive for 3 febrero, 2013

ACTA 15M MENORCA 24 gener de 2012

Punts del dia

– Rotondes

– Auditoria Ciutadana del deute

– 16F

Rotondes

Posada en situació del projecte de reforma de la carretera general. Cooperació amb el GOB en la seva campanya i campanya alternativa independent per part del 15M.

Es presenta la possibilitat de fer que la notícia salti fora de Menorca, així com arrencar una enviada massiva d’e-mails a Foment o instàncies europees.

Es recorda que aquest diumenge hi haurà una caminada de Maó a Alaior.

Es planteja fer una campanya d’enquestes al centre de Maó amb preguntes del tipus “Què faries tu amb 22 milions d’euros? A. 10 rotondes B. Millorar serveis socials”. Aquesta enquesta tindria la funció d’informar a la població del projecte més que una finalitat estadística, ja que pensem que molta gent encara no coneix el projecte. D’aquesta manera podem sumar més gent a la campanya. Deixarem una setmana per anar concretant preguntes que posarem en comú la propera assemblea.

Es proposa:

– Fer cartells a les marquesines publicitàries de les carreteres que estan buides.

– Fer banderoles per envoltar els arbres entre el tram Maó-Alaior.

– Cartes al diari.

– Muntatges fotogràfics.

– Elaborar fulles informatives sobre el projecte.

– Contactar amb Útil i Es9 per insertar a les revistes el logo i un petit escrit.

– Elaboració de plantilles per spray.

Auditoria Ciutadana del Deute:

Ens comenta un company que a Alacant ja està en marxa una Comissió Ciutadana per una Auditoria del Deute Públic (independent a partits i sindicats). Aquesta analitza quin és el deute legítim (aquell que cobreix les necessitats dels ciutadans) i quin és ilegítim, amb la intenció de no pagar per aquest últim i es demana una moratòria del pagament del deute fins que es detecti la part ilegítima. De fet hi ha casos d’estats que no han pagat el seu deute declarant-lo odiós com Ecuador,  Argentina o Islàndia.

El deute extern és una forma de dominació internacional que condemna a la pobresa i el subdesenvolupament a una gran part del món, ja que a través del deute, es generen uns interessos altíssims que repercuteixen en el gast que han de fer els estats. Hi ha ja moltes organitzacions que demanen la condonació del deute als països del Tercer Món.

En una proporció diferent, Europa també està extorsionant amb el deute públic als estats del sud ( Espanya, Itàlia, Portugal, Grècia). A Espanya la reforma de la Constitució, que prioritza el pagament del deute per sobre totes les altres partides és un exemple flagrant d’aquesta pràctica.

El deute és una manera de crear majors beneficis a la banca, extorsionant tant a ciutadans com els estats. Entitats com el FMI o el BCE vetllen pels interessos dels grans capitals socialitzant els pagaments de deutes privats.

A través de la globalització, aquesta extorsió ha dut també a l’especulació financera amb el deute públic, és a dir, els beneficis privats i de la banca per sobre de les necessitats ciutadanes. A través de l’impagament d’aquest deute odiós, s’aspira a un canvi del model social que cerca un desenvolupament més sostenible (a nivell econòmic i social) i un consum responsable.

A Menorca es pordrien fer algunes xerrades per tal d’informar sobre aquesta problemàtica, així com colaborar en l’Auditoria persones competents. El 15M pot sumar-se a difondre el concepte de deute odiós i coordinar alguna protesta o concentració que es doni a nivell estatal o internacional.

Més informació sobre aquest tema:

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda http://auditoriaciudadana.net/

Comité para la Anulación de la deuda del Tercer mundo    http://cadtm.org

Video de Eric Toussaint ¿y si no pagamos?     http://www.youtube.com/watch?v=OJon4rvC4wo

ATTAC  http://www.attac.es

Grup Alacant per l’Auditoria       http://auditoriadeutealacant.blogspot.com.es/

16F:

S’informa a l’assemblea de la convocatòria a nivell estatal pel 16 de febrer per part de les PAHs sota el lema “Pel dret a l’habitatge: Contra el genocidi financer, assenyalem els responsables”. A Menorca, serà una concentració a les 12h a la Pça. Colón de Maó.

Acta asamblea 15MMenorca. 31/1/13

corruppció 030_stitchEmpieza a las 20horas (venimos acto protesta ante sede PP, sobres Bárcenas, implicación cúpula PP). Manifiesto Noticia UltimaHora

Asisten 9 personas, algunos miembros excusan su ausencia.

En primer lugar nuestro tesorero reparte unos sobres. Acto seguido:

Elaboración orden del día:

–          Debate sobre –La Deuda– y acciones posibles

–          Affaire Rotondas y acciones posibles

——————–o——————

–          Deuda: Se desarrolla un pequeño debate sobre La Deuda en general y en concreto sobre el concepto de deuda ilegítima. Se sacan como conclusiones que dado el desconocimiento generalizado sobre esta realidad por parte de la ciudadanía, que dada la importancia que esto comporta al desarrollo de la política y la economía  que a todos afecta, sería interesante contar con alguien lo suficientemente  preparado en este tema para dirigir una charla pública en la que explicar estos temas y abrir un debate con mayor conocimiento; todo ello con el objetivo de conocer la realidad y la posibilidad de emprender acciones a nivel local, autonómico o en su caso sumarnos a acciones de ámbito estatal, destinadas a corregir las injusticias que sobre este tema existen. Se acuerda mantener la atención sobre este tema en próximas asambleas y hacer circular y poner a disposición en nuestro blog unos directorios con información sobre este tema.

Enlaces añadidos 5/2/13

El falso problema de la deuda pública. El caso de EEUU y de España

La insostenibilidad de las deudas soberanas

Decrecimiento como alternativa a la crisis

Vivir en deudocracia

Objetivos para la plataforma por la auditoría de la deuda de Alicante, aprobados en asamblea el 7.05.12

 

Rotondas Se empieza informando sobre el éxito de participación de la marcha entre Maó y Alaior llevada a cabo el domingo 27 con la asistencia de 150 personas.

Se informa sobre la existencia del grupo de facebook  Rotondes Me1 Aixi No!  y la necesidad de darle difusión para llegar a toda persona conectada interesada en esta causa. Se debate sobre la propuesta de montar una mesa informativa en la calle y para la cual elaborar una especie de encuesta o temario de preguntas que poder plantear a los ciudadanos, en el sentido de sondear su opinión con respecto a este tema, se proponen posibilidades de preguntas que quedan reflejadas en el actaB. Se aprueba este tema de la elaboración de una encuesta a pié de calle, en próximas asambleas se debe acabar de proyectar su realización.

Se informa de que está en marcha la edición de unas pegatinas con el logo de la campaña –Aixi No!-

Se trata sobre la posibilidad de presentarnos a un concurso para ganar difusión fuera de la isla, para ello sería necesario trabajar una especie de performance y realizar sobre ella un reportaje fotográfico y sobre ello surgen toda una serie de ideas que quedan también reflejadas en el actaB de la asamblea.

Fin de la asamblea.