Funcionamiento

Hi ha assablees a molt pobles de la illa on tothom està convidat a participar. El calendari mostra les dades de cada assamblea.

La feina s’organitza per comissions de diferents àrees: difussió, informàtica, artística, debats etc, que es reuneixen altres dies per organitzar les diferents activitats que s’han acordat a l’assamblea.